Cập nhật tiến độ dự án Lumière Riverside tháng 4/2023: Hoàn thiện 100% phần kính mặt ngoài