Cập nhật tiến độ Grand Marina, Saigon tháng 4/2023, tòa Lake bàn giao tháng 7

Masterise Homes chính thức giới thiệu chuỗi hoạt động nghệ thuật M.A.S
10/04/2023
Tiến độ dự án The Global City hơn 50% toàn khu Soho cất nóc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao cho khách hàng
14/04/2023