Cập nhật tiến độ Grand Marina, Saigon tháng 4/2023, tòa Lake bàn giao tháng 7