Cập nhật tiến độ Masteri Centre Point – Lumiere Boulevard – Trái tim đại đô thị Vinhomes Grand ark Tháng 2/2023

Khu đô thị The Global City – Cập nhật tiến độ dự án tháng 02/2023
23/02/2023
Khu đô thị The Global City đang dần hoàn thiện, trở thành trung tâm mới của TP.HCM
28/02/2023