Cập nhật tiến độ tháng 7/2023 tòa Lake hoàn thiện để đón khách tham quan, tiện ích đẩy nhanh hoàn thiện