Cập nhật tiến độ tháng 7/2023 tòa Lake hoàn thiện để đón khách tham quan, tiện ích đẩy nhanh hoàn thiện

Cập nhật tiến độ dự án tháng 5/2023: Công trường tòa Lake thi công ngày và đêm; tòa Sea, Cove và Lagoon tiếp tục lên tầng
23/05/2023
Cập nhật tiến độ tháng 7/2023 tòa Lake hoàn thiện 100% mặt ngoài và đèn led, tòa Sea/Cove/Lagoon gấp rút thi công mỗi ngày
10/08/2023