Cập nhật tiến độ tháng 8/2023 tiện ích nội khu của tòa Lake đạt 95% tiến độ, công viên lá sen sắp hoàn thiện

Cập nhật tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Zeit River tháng 7/2023
24/08/2023
Cập nhật tiến độ tháng 9/2023: Công viên lá sen hoàn thành 100% cảnh quan
11/10/2023