Cập nhật tiến độ tháng 9/2023: Công viên lá sen hoàn thành 100% cảnh quan

Cập nhật tiến độ tháng 8/2023 tiện ích nội khu của tòa Lake đạt 95% tiến độ, công viên lá sen sắp hoàn thiện
12/09/2023
Cập nhật tiến độ tháng 9/2023: Sảnh thang máy và hành lang căn hộ các tòa nhà “Lên đèn”
11/10/2023