Cập nhật tiến độ tháng 9/2023: Sảnh thang máy và hành lang căn hộ các tòa nhà “Lên đèn”

Cập nhật tiến độ tháng 9/2023: Công viên lá sen hoàn thành 100% cảnh quan
11/10/2023
Khu căn hộ hàng hiệu Marriott đầu tiên tại Việt Nam chính thức hoạt động
30/10/2023