Masteri Thảo Điền
03/08/2020
The Hamptons Plaza Hồ Tràm
20/06/2019