Khu đô thị The Global City – Cập nhật tiến độ dự án tháng 02/2023