Khu đô thị The Global City đang dần hoàn thiện, trở thành trung tâm mới của TP.HCM