Lễ ra quân dự án SIM ISLAND PHÚ QUỐC tại TP. Hồ Chí Minh