Nhà mẫu The Global City chính thức khai trương

Luxury Countdown Party 2023
Luxury Countdown Party 2023 được đầu tư “khủng” tại The Global City
20/12/2022
Tuyến Metro Số 1 chạy thử, sẵn sàng vào 2023
23/12/2022