Sôi động hơn, hoành tráng hơn với loạt sự kiện 2023 bùng nổ tại trung tâm mới The Global City