Tầm nhìn vĩnh viễn & trọn vẹn từ vị trí trung tâm – Masteri Centre Point

Trung tâm mới bùng nổ với hàng loạt sự kiện & lễ hội sôi động trong năm 2023
30/03/2023
Masteri Centre Point – Vị trí “FRONT ROW” trong đại đô thị Grand Park
10/04/2023