The Seine – Dinh thự với bến du thuyền trước cửa nhà