23/12/2022

Tuyến Metro Số 1 chạy thử, sẵn sàng vào 2023

Khởi công tháng 8/2012 đến nay, mặc dù sau nhiều lần trễ hẹn, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên hiện nay đã đạt […]