16/11/2022

Keppel Land – Định hình không gian đô thị

Keppel Land là công ty bất động sản thuộc Tập đoàn Keppel, một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Singapore với các ngành […]