07/11/2022

Khang Điền – Kiến tạo đô thị văn minh

Chủ đầu tư Khang Điền hay còn có tên gọi khác là Công Ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền. Đây là […]