Thủ Thiêm Zeit River đảm bảo tiến độ trước mở bán đợt 2