Tiến độ dự án The Global City hơn 50% toàn khu Soho cất nóc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao cho khách hàng