Trung tâm mới bùng nổ với hàng loạt sự kiện & lễ hội sôi động trong năm 2023