Trung tâm mới bùng nổ với hàng loạt sự kiện & lễ hội sôi động trong năm 2023

Thủ Thiêm Zeit River đảm bảo tiến độ trước mở bán đợt 2
28/03/2023
Tầm nhìn vĩnh viễn & trọn vẹn từ vị trí trung tâm – Masteri Centre Point
10/04/2023