10/08/2023

Cập nhật tiến độ tháng 7/2023 tòa Lake hoàn thiện 100% mặt ngoài và đèn led, tòa Sea/Cove/Lagoon gấp rút thi công mỗi ngày

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 7/2023 TÒA LAKE HOÀN THIỆN 100% MẶT NGOÀI VÀ ĐÈN LED; TÒA SEA/ COVE/ LAGOON GẤP RÚT THI CÔNG MỖI NGÀY […]
23/05/2023

Cập nhật tiến độ dự án tháng 5/2023: Công trường tòa Lake thi công ngày và đêm; tòa Sea, Cove và Lagoon tiếp tục lên tầng

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 5/2023: CÔNG TRƯỜNG TÒA LAKE THI CÔNG NGÀY VÀ ĐÊM; TÒA SEA, COVE VÀ LAGOON TIẾP TỤC LÊN TẦNG […]